Zarząd

Prezes

Piotr DUCHNIK

 

Z-ca Prezesa

Krzysztof HERMAN

 

Skarbnik

Anna STANIOWSKA-WIECZOREK

 

Członek Zarządu

Małgorzata KRYST

 

Członek Zarządu

Tomasz DUDA

Copyright © 2012 Filipino Arnis De Mano Poland
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt: Anna Puczyńska, Wykonanie: Piotr Hondowicz