Zarząd

Prezes

Piotr DUCHNIK

 

Z-ca Prezesa

Tomasz DUDA

 

Skarbnik

Anna STANIOWSKA - WIECZOREK

Copyright © 2012 Filipino Arnis De Mano Poland
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt: Anna Puczyńska, Wykonanie: Piotr Hondowicz