White Eagle Chapter Poland

Jako pierwsi w Polsce gościcliśmy mistrzów z Filipin nauczających systemu Balintawak. Swoje umiejętności wzbogacamy o trening tego systemu walki w przekazie od GM Nicomedesa "Nick" Elizara (Nickelstick), który w dn. 26.02-06.03.2011r. będąc gościem "Filipino Arnis de Mano Poland" przebywał w naszym kraju wraz z synem Masterem Normanem Elizarem prowadząc szkolenie dla instruktorów zakończone ogólnopolskim seminarium, w którym udział wzięły osoby praktykujące Modern Arnis w Polsce a także nasi przyjaciele z innych systemów walki.

Tworzenie "White Eagle Chapter Poland" rozpoczęto w marcu 2011r. na mocy decyzji Zarządu FAdMP związanej z pierwszą wizytą GM Nicomedesa "Nicka" Elizara i Mastera Normana Elizara w naszym kraju. Proces ten trwał pod kierunkiem Mastera Philippa Wolf (Wolf Chapter - Germany) i GM Nicka Elizara, który ostatecznie ukształtował jego strukturę i charakter.

Celem "White Eagle Chapter Poland" jest rozpowszechnianie i promowanie Balintawak Eskrima i ogólnie filipińskich sztuk walki w Polsce a także w Walii (FMA Wales) ze szczególnym uwzględnieniem linii przekazu GM Nicka Elizara i „World Nickelstick Eskrima Club”. Czynnie uczestniczymy w licznych zagranicznych jaki i organizowanych przez nas szkoleniach, seminariach oraz obozach treningowych Balintawak. 

Odpowiedzialnym za szkolenie Balintawak-Nickelstick w Polsce, jest Master Piotr Adam Duchnik.

Na przełomie lipca i sierpnia 2012r. gościł w Europie GM Nicomedes A. Elizar, który przeprowadził fantastyczne treningi podczas "3rd Nickelstick Summercamp" w Niemczech i "10th FMA Summercamp" w Polsce!

"White Eagle Chapter Poland" swoją nazwą nawiązuje do orła białego, który jest godłem narodowym naszego kraju.

"Według popularnej legendy, założyciel państwa Polan, Lech, podczas postoju w okolicach Poznania ujrzał pod wieczór sporych rozmiarów gniazdo na drzewie. Znajdował się w nim biały orzeł z dwoma pisklętami. Gdy Lech przyglądał się mu, orzeł rozpostarł skrzydła na tle nieba czerwonego od zachodzącego słońca. Lech zachwycił się, postanowił tam osiąść, umieścił orła w swym herbie, a miejsce na pamiątkę nazwał Gniezdnem (obecnie Gniezno) od słowa gniazdo. Historia ta będąca częścią legendy o "Lechu, Czechu i Rusie" pierwszy raz spisana została w "Kronice Wielkopolskiej" napisanej po łacinie w 1273r. oraz w "Kronice Dalimila" spisanej w języku czeskim w 1319r.

W Legendzie tej upatruje się aluzję do podania o założeniu Rzymu przez Romulusa i Remusa. Jej elementem jest auspicjum, starożytny rytuał wnioskowania z lotu ptaków drapieżnych (np. orła) o aprobacie bogów dla podjętych zamierzeń.

Mniej romantyczna wersja zakłada, że Polanie mogli przyjąć emblemat orła jako symbol mocy (orzeł był towarzyszem Jowisza i nosicielem jego piorunów) wzorując się na cesarstwie rzymskim, lub po 800 roku jego następcy, Świętym Cesarstwie Rzymskim, od którego symbol orła przejęło wiele europejskich państw. Znak był znany wśród Polan głównie ze zdobnictwa celtyckiego lub rzymskich monet, docierających na ich ziemie bursztynowym szlakiem".

Copyright © 2012 Filipino Arnis De Mano Poland
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt: Anna Puczyńska, Wykonanie: Piotr Hondowicz