Nickelstick

NickElStick Eskrima - Balintawak Style

World Nickelstick Eskrima Club powstał 27 kwietnia 2003r.

Słowo "WORLD"zostało tu użyte, ponieważ Klub ma swoich członkóww wielu krajach, w tzm m.in. na Filipinach, w Anglii, USA, Francji, Niemczech, Hiszpanii, Belgii, Polsce, Grecji, Rosji, Irlandii, Siera Leone i wielu innych. Kraje te posiadają swoich reprezentantów. Celem Klubu jest rozpowszechnianie Balintawak Eskrima na całym świecie.

Słowo „NICKEL” jest złożeniem powstałym od imienia i nazwiska NICKa ELizara.

STICK” oznacza specjalizację stylu balintawak w pojedynczym kiju, natomiast „ESKRIMA” – wywodzi się z hiszpańskiego „esgrima” (co oznacza „sztukę walki/szermierki”) i jest użyte jako z powszechnych pojęć określających filipińskie sztuki walki.

Wyszczególnienie "BALINTAWAK STYLE" oznacza pochodzenie stylu z linii zmarłego GM Teofilo Veleza, Atty Jose Villasina i założyciela stylu Venancio Bacona.

GGM Nicomedes „Nick” Elizar uczył się i opanował sztukę balintawak eskrima jeszcze w oryginalnej szkole na ulicy Balintawak. Później został głównym instruktorem Teovel's White Chapter w Cebu. Spośród członków tej grupy, a także członków innych oddziałów, powstał World Nickelstick Eskrima Club.

 

Struktura organizacji

Siedziba WNEC znajduje się w Cebu City na Filipinach. Grupy szkoleniowe zrzeszone w World Nickelstick Eskrima Club są znane na całym świecie jako „chapter”. Chapter może zostać przyznany nauczycielowi przez GGM Nicomedesa „Nick” Elizara lub innego Grandmaster, w zależności od kwalifikacji (dotyczy to zarówno umiejętności technicznych, jak i jego osobowości oraz lojalności wobec Klubu i Grandmastera). Każdy chapter jest politycznie niezależny w swojej organizacji, strukturze, metodach szkolenia itp. - jednak wszelkie dzialania Chaptera podlegają uzgodnieniom i rozliczeniu przed GGM lub Headquarter.

W 2019 roku GGM Nicomedes Elizar nadał niektórym chapterom i ich wiodącym nauczycielom tytuł Grand Master, jednocześnie dając im pełną suwerenność nad uczniami i grupami, które nadzorowali, z upoważnieniem do dalszego rozpowszechniania Balintawak Eskrima w jego rozumieniu i dalszego rozwoju w ramach własnego doświadczenia. Grandmasters mają prawo zakładać własne oddziały/chaptery.

Copyright © 2012 Filipino Arnis De Mano Poland
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt: Anna Puczyńska, Wykonanie: Piotr Hondowicz